Descriere & Obiective

CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE STUDII DE GEN (CISG) –
SCURTĂ DESCRIERE ȘI OBIECTIVE

CISG și-a început activitatea la sfârșitul primei decade de postcomunism în România, când mișcarea feministă era incipientă și fragmentară, iar conștientizarea inegalităților (de șanse, statut, drepturi) cu care se confruntau femeile și alte minorități de gen, în sfera socio-politică, și, mai ales, la nivel de atitudini și mentalități, abia începuse să se producă. De asemenea, lipsea din spațiul academic românesc corpul teoretic al discursului feminist și de gen, mișcarea feministă având o orientare strict pragmatică, socio-militantă și mai ales caritabilă. Activitatea centrului, la intersecția dintre domeniul academic și cel al implicării civice, se poate considera, din acest punct de vedere, una de pionierat în România, alături de alte centre de studii feministe, primele de acest fel din țară. În acest context, CISG și-a propus următoarele obiective pe termen lung:

✓ promovarea studiilor de gen ca disciplina autonomă în curriculum-ul universitar, prin includerea lor ca modul al programelor de licență și de masterat organizate în cadrul Colectivului de Limba Engleză;
✓ înființarea unei biblioteci de specialitate în cadrul centrului;
✓ editarea unei reviste în limba engleză care să publice lucrări științifice de specialitate;
✓ realizarea unor traduceri și a unor ediții critice din literatura feministă universală;
✓ organizarea de conferințe și simpozioane, care să promoveze studiile de gen și dezbaterea academică în jurul acestei problematici;
✓ implicare ca parteneri în proiecte interdisciplinare pe probleme de gen, prin cooperare cu celelalte departamente de științe socio-umane din UVT, din țară și din regiune;
✓ consultanță proiecte;
✓ formarea unei rețele coerente și eficiente de transmitere și diseminare a informației de specialitate, prin care să se asigure legătura între feminismul academic și activismul organizațiilor civice;
✓ sensibilizarea tinerilor la problematica de gen, la necesitatea vizibilizării femeii în viața publică, la conștientizarea promptă a manifestărilor sexiste în familie, școală, la locul de muncă, în media, în sfera privată și în cea publică deopotrivă.

Aceste obiective continuă să structureze activitatea centrului, care va intra în curând în a treia decadă de funcționare. O parte dintre ele au fost deja atinse, atât în cercetare, cât și în activitatea didactică și în planul medierii între spațiul academic și cel socio-politic.

Centrul organizează în colaborare cu Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne, Colectivul de Engleză, o puternică secțiune de Gender Studies în cadrul conferinței internaționale BAS (eveniment anual). Împreună cu King’s College Londra și ICR Londra, CISG a organizat panelul “Gender Aspects of Shakespeare’s Work and Age” în cadrul conferinței Shakespeare – Memory and Commemoration (a cincea ediție s-a desfășurat în 6-7 noiembrie 2015 la Londra, iar masa rotundă cu tema The Bard and the Iron Curtain a fost găzduită tot de ICR Londra în 8 nov 2016).

Noțiuni de gen sunt predate în ciclul de licență, în cadrul cursurilor de Studii culturale; de asemenea, studiile de gen fac parte din curriculum-ul programelor de masterat ale Colectivului de Limba Engleză (Traducerea discursului de gen, Istoria feminismului american, Discursuri de gen în texte fundamentale). Studenții și cercetătorii au acces la o bibliotecă bine dotată, prin donații și finanțare din proiecte, aflată în sala 416, sediul CISG.

Centrul dezvoltă permanent colaborări cu cercetători de la facultățile cu profil în științele socio-umaniste și cu alte centre de cercetare și asociații civice preocupate de studiile de gen. Printre conferințele și proiectele de cercetare cu vizibilitate în spațiul public menționăm seminarul “Who’s Afraid of Feminism? – Teaching and Researching Gender in the CEE Region (2005), organizat împreună cu GendeRomânia, și finanțat printr-un program al Open Society Institute, Budapesta, care a reunit personalități din regiune în domeniul studiilor de gen (Francisca de Haan, CEU; Reghina Dascăl, UVT; Laura Grünberg, Universitatea București;  Liliana Popescu, SNSPA; Enikö Magyari-Vincze, Universitatea Babeș-Bolyai) și workshop-urile din cadrul Proiectului Grundtvig – Învățare pe tot parcursul vieții “Is Women’s Education a(t) Risk? (2011-2013), finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, în care CISG a avut ca parteneri centre de studii de gen din Austria, Ungaria, Cehia și Slovacia. Evidențiem participarea activă a centrului în campaniile APFR (Asociația pentru Promovarea Femeii din România) pentru combaterea fenomenului violenței împotriva femeilor (Rupe Tăcerea) și susținerea inițiativelor legislative aferente; campania națională Şaisprezece Zile Internaţionale de Luptă împotriva Violenţei (25 noiembrie-16 decembrie 2003); campania pentru promovarea femeilor în politică în euro-regiunea DKMT: Together in Politics (2001-2003), finanțată de CED (Centrul Euroregional pentru Democrație). De asemenea, menționăm și implicarea centrului în formarea doctoranzilor pe modulul Egalitatea de gen (2014) în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133255 Burse Universitare în România prin Sprijin European – formator Conf. Univ. Dr. Reghina Dascăl, dar și aportul centrului la evenimentul Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen (2012), în cadrul proiectului Conferințele Consilului Național Femina, prelegere invitată – Conf. Univ. Dr. Reghina Dascăl.

Activitatea CISG rămâne de actualitate în spațiul public și academic din România, în condițiile în care mișcarea feministă se confruntă cu marginalizarea și chiar depolitizarea, problemele minorităților de gen sunt încă departe de a fi rezolvate (inegalități de drepturi și șanse, discriminare, violență etc.), iar studiile de gen încă nu se bucură de recunoașterea și vizibilitatea pe care le au alte programe în curriculum-ul universitar.

În următoarea perioadă, ținând cont de resursele de expertiză ale membrilor centrului, activitatea de cercetare a CISG se concentrează pe următoarele direcții și domenii:

✓ analiza discursului literar care abordează probleme de gen;
✓ traducerea unor texte fundamentale din literatura de specialitate a studiilor de gen;
✓ analiza discursului media despre femei și alte minorități de gen (reprezentări, argumente, retorică);
✓ analiza lingvistică a discursului de gen;
✓ analiza politicilor și practicilor din educație.
✓ analiza discursului media despre migrație din perspectiva problematicii feministe și de gen

De asemenea, ținând cont de politicile de implicare a diasporei românești în activitatea de cercetare din țară, CISG își propune să identifice și să atragă colaboratori din diaspora. O altă direcție de dezvoltare a centrului pe termen mediu este implicarea unui număr mai mare de doctoranzi și postdoctoranzi în activitățile de cercetare din domeniul studiilor de gen. Centrul va organiza, în corelație cu activitatea științifică, workshop-uri și activități de diseminare a informației și de implicare în sfera socio-politică.