Revista Gender Studies

Centrul publică anual revista Gender Studies, sub coordonarea Conf. univ. dr. Reghina Dascăl, începând cu anul 2002. Revista este peer-reviewed, are un comitet științific alcătuit din specialiști recunoscuți din Europa și SUA și se bucură de o vizibilitate din ce în ce mai mare. Din 2013, revista este publicată în regim open access de prestigioasa editură De Gruyter, fiind indexată în numeroase baze de date internaționale (SCOPUS, CEEOL, EBSCO (1583-980X), ERIH PLUS, etc.). Orientarea revistei este interdisciplinară, datorită deschiderii studiilor de gen spre alte domenii, cum ar fi literatura, antropologie, științele politice și sociale, studiile media și lingvistica.