Traduceri și ediții critice

TRADUCERI ȘI EDIȚII CRITICE

Activitatea Centrului este axată pe traducerea discursului feminist, inițiind în acest scop proiectul publicațional Gender in Translation:

de Lorris, Guillaume; Jean de Meun. 2020. Romanul trandafirului, ediție bilingvă, traducere de Dascăl Reghina, Mureșan Valentina și Șerban Andreea, București: Polirom.

 

Primul titlu a apărut la Polirom în 2015:

Ediția critică Christine de Pizan, Cartea Cetății Doamnelor, ediție bilingvă, text original constituit,  studiu introductiv, traducere și note Reghina Dascăl, 750 pp.

În anii ce au trecut au apărut ediții critice din două autoare celebre ale celui de Al Doilea Val:

Gloria Steinem, Revoluția interioară, traducere de Voichița Năchescu și Anca Pârvulescu, și postfață de Voichița Năchescu, 2001, Polirom. Voichița Năchescu este unul dintre membrii fondatori ai CISG:

Andrea Dworkin, Războiul împotriva tăcerii, traducere de Reghina Dascăl, 2001, Polirom.