Echipa

Conf. univ. dr. REGHINA DASCĂL
Director CISG

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne – Limba și Literatura Engleză
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

Predau studii culturale britanice și studii de gen, principala preocupare din ultimii ani fiind aceea de a cerceta contextul larg cultural în care au apărut germenii conștiinței feministe. După publicarea primei ediții critice a capodoperei lui Christine de Pizan, Cartea Cetății Doamnelor, lucrez împreună cu colegele mele, Andreea Șerban și Valentina Mureșan, la ediția critică a Romanului Trandafirului, pentru ca mai apoi să mă aplec asupra Dezbaterii cu privire la Romanul Trandafirului, lucrare polemică, de mare complexitate, atât ideatic cât și formal, a aceleași Christine de Pizan.

Conf. univ. dr. IRINA DIANA MĂDROANE
Managing Director

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne – Limba și Literatura Engleză
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

Sunt specializată în analiza discursului, discurs media, sociologia problemelor publice, și, de câțiva ani, lucrez și în domeniul argumentare și retorică. Cercetarea mea se concentrează pe construcția identității migranților români în discursul public din țările gazdă (Marea Britanie) și din țara de origine, în contextul politicilor publice (poziționări, argumente, advocacy), iar recent a început să mă intereseze problematica femeilor migrante din perspectiva studiilor de gen. Împreună cu C. Beciu, M. Ciocea și A.I. Cârlan, am coordonat, în 2017, un număr special, “Discourse in Transnational Social Fields”, publicat în revista Critical Discourse Studies (Taylor & Francis), și, în 2018, volumul Debating Migration as a Public Problem: National Publics and Transnational Fields (Peter Lang).

Lect. univ. dr. VALENTINA MUREȘAN

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne – Limba și Literatura Engleză
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

 Activitatea didactică reflectă preocuparea mea pentru diferite ramuri ale lingvisticii aplicate, astfel predau lexicologie, analiză conversațională, tehnici de traducere,  tehnici de discurs public și noțiuni aplicate de metodologie a predării limbii engleze. În activitatea de cercetare am urmărit aspecte legate de educația femeilor și implicațiile sociale, dar și particularități ale discursului oral în diferite situații de comunicare, iar în ultima perioadă mă interesează comunicarea ca reprezentare a apartenenței sociale. În prezent lucrez împreună cu colegele mele Reghina Dascăl și Andreea Șerban la traducerea unei ediții critice a poemului medieval Romanului Trandafirului.

Conf. univ. dr. ANDREEA ȘERBAN

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne – Limba și Literatura Engleză
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

Predau literatură engleză și literatură canadiană la ciclul licență, precum și un curs de discursuri de gen în texte fundamentale în cadrul unui program masteral. Interesele mele de cercetare sunt cât se poate de diverse, concentrându-se pe literaturi anglofone, transmedieri moderne după piesele lui Shakespeare, studii culturale și de gen. În această din urmă direcție, am publicat împreună cu colega mea, Codruța Goșa, o carte ce analizează evoluția culturală a poveștii Scufiței Roșii și a lupului prădător la răscrucea dintre diverse perspective critice și a relațiilor de putere dintre cei doi protagoniști. În prezent, lucrez cu colegele mele, Reghina Dascăl și Valentina Mureșan, la traducerea celebrului text medieval Romanului Trandafirului.

Lect. univ. dr. Dana Crăciun

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne – Limba și Literatura Engleză
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

Lect. univ. dr. ADRIAN CÎNTAR
Suport IT

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne – Limba și Literatura Engleză
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

Sunt asistent universitar și cercetător în domeniul aplicațiilor IT folosite în arheologie, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Mă pasionează abordările interdisciplinare în domeniul predării și al cercetării.

Asist. cercetare dr. RALUCA PETRUȘ

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne – Limba și Literatura Engleză
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara

Predau seminare de lexicologie engleză și cursuri practice de limba engleză studenților Facultății de Litere, Istorie și Teologie, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Preocupările mele de cercetare includ semiotica (vizuală), literatura americană și japoneză, studiile culturale și de gen. În prezent, lucrez la publicarea unei cărți ce identifică consecințele taberelor de încarcerare asupra drepturilor civile și identității etnicilor japonezi din Statele Unite ale Americii. Analiza este interdisciplinară, iar corpusul literar este divers din punct de vedere al formei și conținutului.