Acasă

Rezultatele colaborării dintre Universitatea din Tübingen și CISG, la inițiativa Dianei Constantina Hoefels (masterandă în programul International Studies in Computational Linguistics, Universitatea din Tübingen):

Corpusul CoRoSeOf

Lucrarea „CoRoSeOf – An Annotated Corpus of Romanian Sexist and Offensive Tweets”

Rezumat / Abstract

 

 

Luare de poziție față de proiectul legislativ L87/2020

Echipa Centrului Interdisciplinar de Studii de Gen consideră că proiectul de lege L87/2020, sub forma pe care o cunoaștem din 16 iunie a.c., încalcă dreptul la libertatea de exprimare și alte drepturi fundamentale, și poate avea consecințe deosebit de grave pentru egalitatea de gen, drepturile femeilor și drepturile minorităților sexuale, pentru autonomia universitară și pentru valorile și principiile educației și cercetării din România. Proiectul contravine legislației europene și internaționale la care România este semnatară (printre care Convenția de la Istanbul și Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminarea împotriva femeilor), precum și legislației naționale.

Ne exprimăm pe această cale și îngrijorarea față de lipsa de vizibilitate a inițiativei legislative, care a ajuns în această etapă fără dezbatere publică.