Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen - Universitatea de Vest Timisoara

En

 

Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen s-a dezvoltat īn cadrul Centrului de Studii Feministe īnfiinţat la Facultatea de Litere, Istorie si Teologie a Universităţii de Vest īn anul 1999 conform prevederilor următorului statut:

 

Art. 1. Centrul de Studii Feministe se constituie ca o filială locală şi totodată ca un grup academic specializat al SOCIETĂŢII ROMĀNE DE STUDII DE ANGLISTICĂ ŞI AMERICANISTICĂ –SRSAA afiliat la ESSE - EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF ENGLISH. Constituirea se face īn baza prezentului statut, a Legii nr.21/1924 şi a Decretului nr.31/1954.

 

Art. 2. Centrul de Studii Feministe este o asociaţie profesională, apolitică şi independentă care funcţionează potrivit legislaţiei romāne şi prezentului statut. La ea pot adera  ca membri persoane fizice şi instituţii, organizaţii profesionale şi alte persoane juridice care doresc să sprijine activitatea Centrului.

 

Art. 3. Sediul Centrului este īn cadrul Universităţii de Vest, Bul. V. Pārvan, nr. 4-6, 300223 Timişoara, camera 416.

 

Art. 4. Durata pentru care se constituie centrul este nelimitată īn timp.

 

Art. 5. Obiectul de activitate şi scopurile constituirii Centrului sunt următoarele:

 

*      Promovarea studiilor de gen ca disciplina autonomă īn curriculum-ul universitar; includerea studiilor de gen īntr-o fază iniţială printre disciplinele opţionale predate studenţilor din anii terminali precum şi introducerea studiilor de gen ca modul al programului de masterat Studii de Anglistică si Americanistică organizat īn cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Engleză, īnfiinţarea unui program post-universitar de studii de gen īncepānd cu anul universitar 2003-2004 .

*       Centrul doreşte să răspundă prin activitatea sa unei absenţe manifeste a corpului teoretic al discursului feminist, termenilor şi conceptelor unei dispute de īnaltă ţinută intelectuală, īntr-un climat social īn care mişcarea feministă incipientă de la noi este fragmentată, iar orientarea ei de bază este una strict pragmatică, socio-militantă şi mai ales caritabilă, negăsindu-şi ecoul necesar īn sfera reflexivităţii şi a discursului critic.

*      Centrul va contribui la naşterea unei reţele coerente şi eficiente de transmitere şi diseminare a informaţiei de specialitate, constituindu-se īntr-o verigă de legătură īntre activismul militant şi feminismul academic. Se urmăreşte identificarea tuturor organizaţiilor locale, regionale, naţionale  īn domeniu şi crearea unei baze   de date īn vederea colaborării, sinergiei resurselor, evitării duplicării eforturilor. 

            Informaţiile relevante pentru centru vor fi diseminate şi prin website-ul pe care īl vom realiza şi pe care īl vom constitui şi īntr-un un forum pentru dezbaterea unor teme de interes.

*      Activitatea Centrului va fi axată pe proiecte concrete cu conţinut pluridisciplinar care să contribuie la sensibilizarea tinerilor la problematica de gen, la necesitatea vizibilizării femeii īn viaţa publică, la conştientizarea şi sancţionarea promptă a manifestărilor sexiste īn familie, şcoală, la locul de muncă, īn media, īn sfera privată şi īn cea publică deopotrivă.

*      Centrul de Studii Feministe se va angaja īn proiecte de traducere, de realizare a unor ediţii critice din literatura feministă universală.

*      Se va constitui īntr-un centru de documentare, cercetare, cu o bibliotecă de specialitate, cu periodice şi bază de date care să permită accesul liber la informaţie

*      Editarea unei reviste īn limba engleză care să publice lucrări ştiinţifice de specialitate (Gender Studies)

*      Centrul va organiza seminarii, conferinţe, mese-rotunde, acţiuni comune cu Catedra de Limba şi Literatura Engelză, cu celelalte catedre de ştiinţe socio-umane, cu Biblioteca Britanică, acţiuni menite să promoveze studiile de gen.

 

Art. 6. Patrimoniul centrului se constituie din fonduri sau bunuri obţinute din surse licite: donaţii, subvenţii, cotizaţii, sponsorizări.

 

Art. 7. Centrul are dreptul de a refuza orice donaţie sau contribuţie īn cazul īn care acestea ar fi oferite īn termeni inacceptabili sau dacă ar contraveni scopurilor sale.

 

Art. 8. Din resursele sale financiare Centrul va putea efectua sponsorizarea participării unor membri la seminarii naţionale şi internaţionale, investiţii mobiliare şi imobiliare şi va putea constitui depozit bancar.

 

Art. 9. Activitatea centrului se va desăşura īn conformitate cu legislaţia romānă īn vigoare.

 

Art. 10 MEMBRI

Pe lāngă membrii fondatori nominalizaţi īn lista anexă, adunarea generală poate hotărī primirea de noi membri, calitatea de membru fiind conferită la cerere. Toţi membrii Centrului au drept de vot egal.

 

Art.11. Īndatoririle membrilor sunt:

Ų  Să contribuie la creşterea prestigiului Centrului

Ų  Să participe la activităţile Centrului precum şi la administrarea acestuia

Ų  Să contribuie la atragerea de fonduri băneşti şi materiale pentru buna funcţionare a Centrului.

 

Art.12. Organele de conducere sunt: Adunarea Generală şi Comitetul de Coordonare

 

Art.13. Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Centrului. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

Ų  Alege şi revocă Comitetul de Coordonare şi stabileşte atribuţiile fiecărei funcţii

Ų  Hotărăşte modificare statutului

Ų  Exercită controlul activităţii şi ratifică hotărārile Comitetului de Coordonare

Ų  Hotărăşte cu privire la dizolvarea Centrului

Ų  Numeşte cenzorii

 

Art.14. Centrul va ţine cel puţin o Adunare Generală īn cursul unui an. Adunarea Generală va fi convocată conform hotărārii Comitetului de Coordonare.

 

Art. 15. Deciziile vor putea fi luate dacă este asigurat votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

 

Art.16. Comitetul de Coordonare are următoarele atribuţiuni:

Ų  Asigură īndeplinirea scopurilor Centrului

Ų  Asigură aducerea la īndeplinire a hotărārilor Adunării Generale

Ų  Gestionează patrimoniul Centrului

Ų  Īntocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare

Ų  Propune Adunării Generale eventuala asociere sau afiliere la organizaţii similare din ţară sau străinătate

Ų  Ţine evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate

Ų  Comitetul de Coordonare se īntruneşte lunar.

 

Art. 17. Comitetul de Coordonare este alcătuit din 5 persoane, mandatul lor fiind de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii lui pe noi perioade.

 

Art. 18. Fiecare membru al Comitetului de Coordonare este direct răspunzător pentru toate daunele produse din culpa sa īn exercitarea funcţiei atāt faţă de terţi cāt şi faţă de Centru.

 

Art.19. Lichidarea patrimoniului Centrului se va face potrivit prevederilor din legea nr.21/1924 şi a legislaţiei īn vigoare

 

Art.20 Centrul īşi īncetează activitatea pe baza Hotărārii Adunării Generale cu respectarea prevederilor Legii nr.21/1924, caz īn care se va dizolva

 

Art. 21. Centrul se va dizolva īn următoarele cazuri:

Ų  imposibilitatea realizării scopurilor propuse

Ų  Hotărārea Adunării Generale sau a membrilor

 

Art.22. Centrul de Studii Feministe are dreptul la īnsemne proprii.

Conform procesului verbal nr.1 din 5 ianuarie 1999 īncheiat cu ocazia Adunării Generale de constituire a Centrului de Studii Feministe, grup academic specializat filială a SRSAA; conform Statutului SRSAA; conform Actului Adiţional nr.556-24.061999 se aprobă constituirea filialei Centrul de Studii Feministe care se poate prevala de codul fiscal SRSAA şi poate efectua operaţiuni bancare sub umbrela SRSAA.

 

 

Prima Pagina

Descriere Centru

Statut

Membrii

Obiective

Cercetare

Publicatii

Legaturi

 

Prima Pagina   Statut   Membrii   Obiective   Cercetare   Publicatii   Legaturi

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro